1. místo v kategorii C
Marcel Boháč
Tesaři Osík
Čas: 00:28:39